2015 Tour of Alberta Stage03 Peloton cross Athabasca River

2015_ToAb_Stg03_Peloton_Bridge
2015 Tour of Alberta Stage03 Peloton cross Athabasca River