2015 Tour of Utah Stage 7 Peloton through Aspens

2015_ToU_Stg07_Scenic_Peloton
2015 Tour of Utah Stage 7 Peloton through Aspens